Als ouder zie je je kinderen graag blij en gelukkig. Maar soms doen zich problemen voor met een kind of in het gezin, waar je niet zo gemakkelijk uitkomt. Dan kan het helpen als een kindercoach meekijkt met u en uw kind.

Het kind kan problemen hebben met:

-               gepest worden of de pester zijn
-               weerbaarheid
-               concentratie/aandacht
-               hooggevoeligheid
-               faalangst
-               sociale vaardigheden
-               angsten
-               verwerking van een trauma of verlies
-               boosheid
-               slapen of eten
-               zelfvertrouwen
-               gedrag
-               etc.

Werkwijze

Kindercoaching start met een vrijblijvend intakegesprek met alleen de ouders of ouders en kind. In de intake kan duidelijk worden wat het probleem is en, in overleg met ouders en kind, welke aanpak gekozen wordt.

Dat kan een individueel coachingstraject van het kind zijn, ouderbegeleiding, begeleiding op school of een combinatie van deze vormen. Het kan ook zo zijn dat er doorverwijzing nodig is, omdat kindercoaching of ouderbegeleiding niet geeigend zijn voor de situatie.

In de kindercoaching werk ik samen met u en uw kind aan het aanleren van nieuwe vaardigheden, het doorbreken van patronen, het omgaan met emoties, het omgaan met situaties,  loslaten en accepteren en effectievere wijzen van omgang met elkaar.

Kindercoaching is een proces dat u en uw kind samen aangaan, waardoor er weer meer harmonie en vertrouwen ontstaat in het kind en in het gezin.