Mijn naam is Stephanie van den Dool en ik werk nu ruim 20 jaar in de jeugdhulpverlening, veelal met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen en gezinsproblemen. Met de reguliere hulpverlening en het speciaal onderwijs in de omgeving van Utrecht ben ik goed bekend.

24  jaargeleden ben ik begonnen met de opleiding Cultureel Werk in Amersfoort, met als specialisatie Drama. Daarna Maatschappelijk werk aan Hogeschool de Horst, Spirituele kinderhulp bij de LOSK en de opleiding voor Kindercoach bij BGL en partners. Momenteel volg ik de opleiding Mindfullnessbased Cognitive therapy bij het Civas.

Daarnaast volg ik al jaren een spirituele ontwikkelingsweg bij het Centrum voor Lichtwerk en Reiki in Leersum, omdat ik het belangrijk vind om zelf steeds meer rust en vrede te ervaren en moeilijke dingen in mezelf aan te pakken en op te lossen, teneinde kinderen en jongeren en ouders  ook beter te kunnen bijstaan in hun proces.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij verschillende kindertehuizen in de verstandelijk gehandicaptenzorg (Zonnehuizen, Abrona) waar ik met kinderen en jongeren heb gewerkt met diverse problematieken naast de verstandelijke handicap. (ADHD, agressie, autisme, manische depressiviteit, ODD)

Daarna heb ik in in de jeugdzorg gewerkt op groepen (Valkenheide, Boschhuis, Altra) met normaal begaafde kinderen met diverse achtergronden en problematieken. (ADHD, ODD, ASS, agressie, gedragsproblemen, hectingsstoornissen, etc.) Hier heb ik mij in Video Interactie Begeleiding bekwaamd en trainingen in sociale vaardigheden en KOPP-trainingen (Kinderen van ouders met een psychische stoornis) gegeven. (de laatste i.s.m. de GGZ Haarlemmermeer)

Tot slot werk ik als casemanager  met multiproblemgezinnen, waar ik op praktische wijze problemen tracht te verminderen en veel samenwerk met allerlei hulpverleningsinstanties, maatschappelijke instanties en scholen.

Mede dankzij het werken in de praktijk is het voor mij gemakkelijk situaties te doorgronden en vandaaruit in samenwerking met kind, ouder en school naar mogelijke oplossingen te zoeken. Dit doe ik vanuit rust en acceptatie op  praktische wijze. Mijn manier van werken houdt in dat ik ook buiten bestaande kaders denk en werk en vooral aanpak wat nodig is, eventueel in samenwerking met andere hulpverleners.

Ik ben getrouwd en heb een stiefdochter, een dochter en een zoon.